İnternetin keşfinden sonra, dünya da en çabuk gelişim gösteren yine şüphesiz internet olmuştur. Neden çünkü insanoğlu her geçen gün internet’in ne kadar büyük bir mucize olduğunun farkına vardıkça bu nimeti insanlık adına nasıl daha faydalı kullanabiliriz diye düşündüler. Herkes faydalı olacak şekilde katkıda bulunmasa da yine bir şekilde bugün ki halini aldı internet.

Geçmişte internet

Biraz geçmişe gidecek olursak ilk zaman ki internet kavramı daha çok kullanıcıların pek sık kullanmadığı, sadece gerektiğinde işlerini görüp bir kenara bırakabildiği bir boyuttaydı. Yıllar geçtikçe internetin de insanlar üzerinde ki etkisi artmaya başladı. İnternet sadece bir araç olarak değil hayatın bir parçası olma yolunda hızla ilerledi.